Tjänster

Vi erbjuder godstrafik till sjöss för både företag och privatpersoner, samt närliggande tjänster som krävs längs sjövägen.

Nedan ger vi exempel på olika tjänster som vi hjälper våra kunder med:

Bärgning och bogsering

Vi bärgar båtar som sjunkit och hjälper till med båtar som bara har fått fel.

Bogsering av trasiga båtar eller som av annan anledning behöver förflyttas.

Vi samarbetar med dom flesta närliggande varv och även med försäkringsbolag.

Mer information
Läggning av sjökabel

Med våra båtar som går relativt grunt kan vi från strand till strand lägga sjökabel eller vattenledningar.

På bilden ser vi en kraftkabel som läggs åt Vattenfall AB.

Mer information
Bryggkistor

Vi tillverkar och sätter ut bryggkistor på beställning, även flytbryggor och kajer.

Behöver ni byta kättingar eller lägga i en ny boj?

Mer information
Sjötransport av byggmaterial

Behöver ni få ut en fogsvans eller ett helt hus? Vi har lösningar för att få ut det mesta på öarna.

Både på land och över vattnet ända upp på tomten!

Mer information
Djurtransport

Vi kör ut djur till och från öarna, allt från kor till hästar.

På bilden ser vi kor som kommit ut för sommarbete på Ängsö nationalpark.

Mer information